Jezus nie ma to jak swojej miłości

Miłość do drugiego człowieka nie jest rzeczą łatwą, nie jest rzeczą spontaniczną, która rodzi się sama z siebie, nie jest też uczuciem, które pojawia się na życzenie gdyż stawia ona bardzo wysokie wymagania.Miłość jest raczej decyzją, moim wyborem, że będę szanował i akceptował drugiego człowieka takim jakim jest, z jego słabościami, błędami, zranieniami, które ... Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). A Ty, o najukochańszy Jezu – mówi św. Bernard – uczyniłeś jeszcze coś więcej, bo zechciałeś oddać życie za nas, nie swoich przyjaciół, ale wrogów i buntowników. jeszcze co za brednie Jezus nigdy o jakimś klęknijcie krzyżu nie mówił i o swojej matce aby modlić sie do niej, co za fałszerstwo, modli się tylko do Boga po przez syna Jezusa, cały ten opis to pewnie jakiś ksiądz katolik pod wpływem ziół pisał, zresztą religia katolicka nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem jest oparta na ... Mądrze kochający ojciec – który jest symbolem Boga – nie wycofuje miłości, nie zsyła mu żadnych kar ani cierpień, a jednocześnie nie przeszkadza synowi ponosić bolesne konsekwencje błędów, które tenże syn popełnia. Ojciec wie, że na skutek cierpienia błądzący syn ma szansę zastanowić się i powrócić (por. Łk 11–32). Katechizm Kościoła Katolickiego w paragrafie 478 wspomina o miłości, którą Boski Zbawiciel ma nieustannie dla swego odwiecznego Ojca i dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Niewątpliwie jest to jedna i ta sama Miłość – Duch Święty – którą Syn miłuje Ojca i w którą nas także wciąga; niemniej ta miłość ma dwa aspekty. Wprawdzie w niczym nie są one sobie wzajemnie ... Nie ma władzy nad dorosłymi, może liczyć jedynie na ich miłość. Bóg stał się dzieckiem, żeby pokazać człowiekowi, że zrezygnował z pozycji władzy, ze swojej nieograniczonej mocy, którą mógłby sobie człowieka podporządkować. Nie chce, żebyśmy mieli do Niego relację opartą na lęku, poczuciu zależności. Miłość można przesłać komuś innemu natychmiast. Światło nie może przenikać ścian czy budynków, a miłość tak! Dla miłości nie ma żadnej bariery poza tą, że jakaś osoba może jej w życiu nie pragnąć. Każdy jednak chce i potrzebuje miłości tak samo, jak pragnie żywności i wody. Fiodor Dostojewski: 'Wierzę, że nie ma głębszej osoby, bardziej przepełnionej miłością, życzliwszej i doskonalszej niż Jezus. Nie tylko nie ma nikogo takiego, jak on. Nigdy nikogo takiego nie będzie. Tylko dwie opinie ale jak że piękne. Ta fascynacja osobą Jezusa jest raczej fascynacją miłości jaka powinna zapanować nad światem. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 12-13). Według nich Jezus nie tylko stwierdza w sposób ogólny, kto jest Jego matką i rodzeństwem (jak to czyni Łukasz), lecz wyraźnie wskazuje: Oto moja matka i moi bracia (Mt 12,49 i Mk 3, 34). W ujęciu Mateusza słowa te odnoszą się do uczniów, zaś w ujęciu Marka – do siedzących dokoła.

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba... Jezu, miłości Twej Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 9-17) DRIM - Bóg kocha mnie Miłość ma - Piosenki Religijne Pan Jezus pokazując Swoje Serce, które płonie ogniem -To jest Moja Miłość, spala mnie ona do was- Oto dowód Mej Miłości - nikt cię nie kocha tak, jak Ja...

Nie ma większej miłości - Przewodnik Katolicki

  1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba...
  2. Jezu, miłości Twej
  3. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 9-17)
  4. DRIM - Bóg kocha mnie
  5. Miłość ma - Piosenki Religijne
  6. Pan Jezus pokazując Swoje Serce, które płonie ogniem -To jest Moja Miłość, spala mnie ona do was-
  7. Oto dowód Mej Miłości - nikt cię nie kocha tak, jak Ja...

Jezu, Miłości Twej, ukryty w Hostii tej * Wielbimy cud, * Żeś się pokarmem stał, * Żeś nam swe Ciało dał, * Żeś skarby łaski zlał * Na wierny lud. Dla biednych stworzeń Twych. * Co ... DRIM - Nie ma takiego jak Jezus - Duration: 2:55. Dobro Rodziny 367 views. 2:55. A 10 year-old autistic and blind boy singing. His voice shocked everyone. - Duration: 6:22. Jak ogień przemienia wszystko w siebie, tak tu w tym Przenajświętszym Sakramencie, Jezus przemienia wszystko w dobro W OGNIU SWOJEJ BOSKIEJ MIŁOŚCI, wyciągając dobro ze zła; wyciągając ... J 15, 9-17 Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie ... Mój Boże, nie chcę niczego innego jak tylko stać się doskonałym obrazem Ciebie i, ponieważ Twoje życie było ukrytym życiem uniżenia, miłości i ofiary, pragnę tego samego dla siebie. Twoja miłość jak ciepły deszcz - Duration: 4:27. ... JEZUS JEST MYM PRZYJACIELEM - Duration: 5:00. ... NIC Nie Musisz Mówić, nic. Pozwól Kochać Się. To Pan Jezus tak ogromnie dba o to, abyśmy nie zapominali o Jego wielkiej miłości. To wiemy, że w latach 80-tych XVII-tego wieku, w Paray-le-Monial objawił się pierwszy raz w historii ...